KODIN JA TYÖPAIKAN VÄLISET MATKAT - VEROLLINEN

Matkalaskulla ilmoitetaan päivän ensimmäinen matka kotoa työpisteeseen ja päivän viimeinen matka työpisteestä kotiin,
matkakorvauksesta peritään ennakonpidätys.
(valinnainen) Lähetä kopio omaan sähköpostiosoitteeseen:
Matkantiedot Matkakustannukset Päivärahatiedot5) Muut korvaukset
Matkan pvm Matka alkoi klo Matka päättyi klo Matkan lähtö- ja päätepiste, reitti Kulkuväline Km2) Omavastuu 6 km/suunta3) Maksettavat kilometrit €/km4) Yht. € Vrk osa/ koko Yht. € Selite

 
  • 1) Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla.
  • 2) Merkitään vain milloin matkakustannukset suoritetaan kilometriperusteen mukaan.
  • 3) Jokihelmen opiston tuntiopettajalle maksetaan matkakulujen korvausta siltä osin kun matkan pituus tuntiopettajan asunnosta tai majapaikasta opiston työpisteeseen ylittää 6 km.
    Samoin perustein korvataan matka takaisin. (OVTES osio F, liite 13, 16 §)
  • 4) Mikäli kilometrikorvaus on muiden toimihenkilöiden mukanaolon vuoksi korotettu, mainitaan näiden henkilöiden nimet ja heidän matkansa tarkoitus esim. lomakkeen selite kohdassa.
  • 5) Muussa kuin opiston sijaintikunnissa asuville tuntiopettajalle maksetaan päiväraha.